Otvoren poziv strukturnih fondova za zapošljavanje mladih

Otvoren poziv strukturnih fondova za zapošljavanje mladih

99
Podijeli objavu
Photo: Pixabay

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih, stoji na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja:

Inovacije i istraživanja
Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi
Analize i istraživanja/studije.

Fond za zapošljavanje mladih ima vrijednost od 60,61 milijuna eura, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun eura. Zemlje koje su prihvatljive za financiranje su: 15 zemlja korisnica Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške te Irska, Španjolska i Italija. Projektni konzorcij se mora sastojati od barem dvije zemlje, a vodeći partner mora biti u jednoj od korisničkih država. Aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017. godine na Fond operatera ECORYS.

Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i invalidi.

Poziv na prijavu projekata je započeo s 26. travnjem, a projektne aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017. godine. Trajanje projekta u smislu prihvatljivosti troškova koji su stvarno nastali unutar odobrenog projekta je 30. travnja 2024.

Prihvatljivi predlagatelji mogu biti: jedinice lokalne samouprave, regije /županije, institucije na nacionalnoj razini, državna poduzeća/organizacije, javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, fondacije, poduzetnici, udruženja te socijalni partneri. Sufinanciranje iz Fonda za zapošljavanje mladih je 85% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ovdje možete pronaći više informacija o Fondu.

 

 

Vaš komentar
Pratite nas na facebooku: