Tijekom sezone osigurano 20 dodatnih timova hitne pomoći na cestama

Tijekom sezone osigurano 20 dodatnih timova hitne pomoći na cestama

75
Podijeli objavu
Photo: Pixabay
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i ove godine osigurava sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći na državnim cestama tijekom turističke sezone. Od 14. lipnja do 4. rujna, hitna pomoć organizirana je na 20 punktova 24 sata dnevno, a nakon toga do 24. rujna samo vikendom. Za organizaciju dežurstva dodatnih timova hitne medicine HZZO je osigurao oko 7,5 milijuna kuna.

Ministarstvo turizma nedavno je potpisao ugovore o sufinanciranju rada i aktivnosti HGSS-a tijekom 2017. godine. Ukupna vrijednost ugovora, odnosno financijske potpore Ministarstva turizma ove godine iznosi 1,5 milijuna kuna. Jedan ugovor, vrijednosti milijun kuna odnosi se na unapređenje sigurnosti, zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica, a drugi vrijednosti 500 tisuća kuna na izradu natječajne dokumentacije za prijavu projekta razvoja pustolovnog turizma „Tour de CroAtive – razvoj aktivnog turizma u funkciji ostvarenja ciljeva Strategije Europa 2020.“ na strukturne fondove EU.

Vaš komentar
Pratite nas na facebooku: