Produljeni rokovi dostave za brzobrodske linije

Produljeni rokovi dostave za brzobrodske linije

617
Podijeli objavu
Photo: Pixabay

Agencija za obalni linijski pomorski promet produljila je rok za dostavu ponuda na raspisanim natječajima za odabir brodara koji će na državnim brzobrodskim linijama pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine kako bi omogućila da se istog dana otvore ponude za već raspisanih dvanaest natječaja te upravo raspisane natječaje za održavanje državnih brzobrodskih linija 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno te 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratno. Tako je sada za sve raspisane natječaje za brzobrodske linije rok za dostavu ponuda 3. listopada 2017. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o nadmetanju.

Obavijesti o nadmetanju za linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno te 9601 Rogač – (Stomorska – Milna) – Split i obratno objavljene su dana 31. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Photo: Pixabay

Umjesto ranije određenog 18. rujna, rok za dostavu ponuda produljen je na 3. listopada 2017. godine za brzobrodske linije:

– 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
– 9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka i obratno
– 9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno
– 9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
– 9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno
– 9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno
– 9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno
– 9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno
– 9603 Jelsa – Bol – Split i obratno
– 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno
– 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno
– 9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno.

Ispravci obavijesti odnosno Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama objavljeni su dana 31. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”.

Do izmjena je došlo u dijelu II.2.11) Podaci o opcijama, u kojem je sada navedena i procijenjena godišnja vrijednost ugovora, kao i odredba da ponuda ne smije premašiti navedeni godišnji iznos. Izmijenjen je i dio IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda te je umjesto ranijeg datuma dostave 18. rujna 2017. godine određen datum 03. listopada 2017. godine.

Također je i dopunjen dio II dokumentacije za nadmetanje.

MPPI

Vaš komentar
Pratite nas na facebooku: