Ministarstvo poljoprivrede: 12 plovila zadovoljilo kriterije za ulov plavoperajne tune

Ministarstvo poljoprivrede: 12 plovila zadovoljilo kriterije za ulov plavoperajne tune

1642
Podijeli objavu
Photo: Visit Kvarner/Facebook

ZAGREB – Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede objavila je Odluku o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Register of BFT Catching vessels) u 2018. godini. Odluka sadrži popis od 12 plovila koja udovoljavaju uvjetima za upis u Registar ICCAT-a, te se stupanjem na snagu ove Odluke autoriziraju za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima u 2018. godini.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2018. godini

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2018. godini.

II.

Kriteriji kojima plovila moraju udovoljavati da bi imali pravo upisa u Registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati za ribolov tune,

Photo: Pixabay

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2018. godinu na temelju nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote i Državne kvote sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)(»Narodne novine« br. 8/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune na temelju jednogodišnjeg ustupanja kvote sukladno članku 6. stavcima 1. i 3. Pravilnika ili na temelju višegodišnjeg ili trajnog ustupanja iz prijašnjih godina.

III.

Na temelju kriterija iz točke II. ove Odluke pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila ICCAT broj Individualna kvota za 2018. g. (t)
1. HRV000001609 700 VD ATEU0HRV00142 5,483
2. HRV000015428 214-DB ATEU0HRV00241 5,387
3. HRV000001354 563-VD ATEU0HRV00098 5,252
4. HRV000002120 212-TI ATEU0HRV00237 5,093
5. HRV000003609 90-TI ATEU0HRV00165 4,87
6. HRV000001002 8-TP ATEU0HRV00100 4,731
7. HRV000016981 2440-PU * 4,751
8. HRV000014475 410-TI ATEU0HRV00280 4,749
9. HRV000012834 123-RV ATEU0HRV00216 4,74
10. HRV000015958 103-TI ATEU0HRV00240 4,728
11. HRV000015522 797-BG ATEU0HRV00106 5,424
12. HRV000016087 89-MU ATEU0HRV00245 4,790

*ICCAT broj bit će dodijeljen prijavom u ICCAT Registar (novo plovilo)

IV.

Plovila iz točke III. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

V.

Ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke II. ove Odluke ne mogu biti upisana u Registar ulovnih brodova ICCAT-a.

I.B.

Vaš komentar
Pratite nas na facebooku: