Država nudi potpore za održavanje suhozida

Foto: Jurica Gašpar

Imate li na svojoj parceli suhozid, država će Vam platiti da ga i održavate! Od ove godine moguće je na jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, piše Agroklub.

Suhozid, jednako kao i druga obilježja krajobraza (živica, lokva, jarak, drvored, pojedinačno drveće, šumarak) ne smijete uklanjati ili oštećivati. Međutim, neminovan utjecaj vremenskih uvjeta i drugih faktora dovodi do promjena na tijelu suhozida koji, ukoliko se ne održavaju redovito i na tradicionalan način, trajno gube svoju formu i u konačnici nestaju kao prepoznatljivi dio krajobraza.

Uvjeti za prijavu

Ovom operacijom sprječava se razaranje tijela suhozida uslijed nepovoljnih vremenskih faktora, zarastanja neželjenom vegetacijom te nedovoljne i neadekvatne brige kako bi se održao karakterističan izgled tradicionalnog suhozida.

Da biste bili prihvatljivi korisnik, morate imati već postojeći suhozid koji je tipičnog izgleda za područje, ukupne dužine minimalno 30 m.

Mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost

Da bi prijavljeni suhozid bio prihvatljiv za plaćanje, između ostalog, mora se provoditi minimalna poljoprivredna aktivnost od strane poljoprivrednika koji je suhozid prijavio za plaćanje tj. parcela se mora održavati u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Suhozidi na zapuštenim i neodržavanim poljoprivrednim površinama nisu prihvatljivi za potporu.

Agroklub