Hvar rekorder: Izdvaja petinu proračuna za kulturu

Photo: Pixabay

HVAR  – I u 2016. godini Grad Hvar je imao velika izdvajanja za kulturu: ukupno 19,61 posto proračuna (8.054.282 kn od 41.075.240 kuna koliko je iznosilo ukupno izvršenje proračuna).

Od toga je najveći dio sredstava utrošen na održavanje spomenika kulture (ukupno 5.679.640) od čega je 4.388.455 kuna utrošeno na obnovu zgrade Arsenala s povijesnim kazalištem, a 1.291.185 kuna na održavanje ostalih spomenika kulture. Za održavanje Hvarskih ljetnih priredbi osigurano je 616.423 kuna, za rad Gradske knjižnice i čitaonice Hvar 599.867 kuna, dok su udruge u kulturi primile od Grada donacije u visini od 567.599 kuna.  Znatna sredstva su utrošena i za ostala kulturna događanja, manifestacije i izložbe, kao i za pomoć Muzeju hvarske baštine.

Iz ovoga se lako zaključuje da je najveći dio sredstava iz proračuna namijenjen kulturi proteklih godina utrošen u očuvanje materijalne baštine, što će pravi efekt na kulturnu sliku i život grada imati po otvaranju hvarskog kazališta i kompletne zgrade Arsenala sljedeće godine. Hvarske ljetne priredbe koje su prošle godine imale svoje 55. izdanje bitna su karika u očuvanju nematerijalne hrvatske i otočke baštine te obogaćivanju kulturne ponude grada. Iz istog razloga važna je potpora radu brojnih udruga u kulturi te Gradskoj knjižnici i Muzeju hvarske baštine.

R.I.