Hitna medicina spremna za sezonu 2017.

Foto: Morski.hr / Ilustracija

Hitna medicina na moru je pokazala opravdanost dva plovila na području Dubrovačko-neretvanske županije, te će biti financirana sredstvima EU fondova do 2020. godine. Pokazala je to studija izvodivosti uspostave hitne medicine na moru, koju su javnosti predstavili predstavnici Županije, Zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva unutarnjih poslova.

Na sastanku, na kojem su među ostalim sudjelovali Župan Nikola Dobroslavić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević, te zapovjednik Zrakoplovne jedinice MUP-a Robert Križanić, izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim radom s naglaskom kako je razina rada medicine, unatoč vrlo kompleksnoj geoprometnoj poziciji Županije, na visokoj razini. Rečeno je kako je prošle godine bilo 209 hitnih medicinskih letova iz Zračne luke Čilipi na područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Istaknuto je kako je potpisan Ugovor o hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi između Dubrovačko-neretvanske županije, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva, koji obuhvaća razdoblje od 12. lipnja do 1. listopada.

R.I.