LAG Škoji izradili morsku slikovnicu za djecu i odrasle

Photo: Lag Škoji, Facebook

HVAR – Zanimljiva inicijativa Lokalnih akcijskih grupa FLAG i LAG Škoji iz otoka Hvara, dobila je svoje korice u obliku slikovnice “Velika priča male srdele”. Na svojim facebook stranicama kažu kako se radi o slikovnici za velike i odrasle, a nastala je u suradnji s Mirnom Bojanić-Rebac koja je napisala edukativan i zanimljiv tekst i Jelene Šoše koja je izradila prekrasne ilustracije.

Photo: Lag Škoji, Facebook

Ovom publikacijom žele se upoznati mali i veliki čitatelji s dijelom prirodnog i kulturnog bogatstva i istovremeno potaknuti sve ljude dobre volje na očuvanje i održivo korištenje blaga koje mu je povjereno. Čuvajmo naše more i škoje!

FLAG ŠKOJI – Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji-korisnik je Mjere III.1. Pripremne potpore, te je ovo publikacija izrađena u sklopu pilot projekta “Maritimna mreža”., a sufinancirana je sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Photo: Lag Škoji, Facebook