Rabljani protiv devastacije i plaćanja ulaza na vlastite plaže

Photo: Čuvajmo rapske plaže/Facebook

RAB – Grad Rab kreće u uređenje četiri rapske plaže. Otočani strahuju da će se time nepovratno narušiti njihova izvornost, jer su jedne od rijetkih na koje još uvijek nije utjecao čovjek. Prirodne plaže na Rabu čine zavidnih 26,3 posto ukupne obale otoka u odnosu na ostatak hrvatske obale gdje je taj postotak četiri puta manji.

Uređenje plaža na način da se mijenja prirodna podloga pijeskom i šljunkom sve je češći trend na našoj obali. Stoga je inicijativa “Čuvajmo rapske plaže” odlučila je ustati protiv ovakvih izmjena prirodnog okoliša. Na njihovim Facebook stranicama upozoravaju kako su  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba iz 2016. suprotne interesu građana i samoga Grada. Tome u prilog navode i deset argumenata kojima traže povlačenje spornih Izmjena:

“Upozoravamo da su Ciljane izmjene i dopune PPUG Raba iz 2016. suprotne interesu građana i samoga Grada i tražimo da se stave van snage iz sljedećih razloga:
1. Sadržaj i moguće posljedice spornih Izmjena Prostornog plana nisu jasno prezentirane javnosti a procedure donošenja nisu bile transparentne
2. Spornim izmjenama s tri lokaliteta skinuta oznaka ‘prirodna plaža’ te stavljena oznaka ‘uređena plaža’, tako da je sada 18 od ukupnih 27 plaža ‘uređeno’ što omogućava njihovo davanje u koncesiju
3. Davanje plaža u koncesiju nužno ograničava njihovu dostupnost i suprotno je ne samo interesu lokalne zajednice nego i ogromne većine turista
4. Izmjenama je izbačena obaveza izrade Studije procjene utjecaja na okoliš prije nasipavanja i mijenjanja obalne crte
Photo: Facebook
5. Javni je interes izigran i redefinicijom samog pojma ‘Uređenje’ u spornim Izmjenama, tako da se pod ‘Uređenje’ ne misli na redovno održavanje i dobrodošle popravke nego na mijenjanje obalne crte nasipanjem, odnosno gradnjom obale za proširenje plažnog kapaciteta te gradnja građevina na plažama i u moru
6. Projektima uređenja plaža (omogućenima spornih Izmjena) predviđa se radikalno nasipavanje mora – 17.000 kubika betona i kamenog nasipa na Banovoj vili i Škveru, preko 89.000 kubika kamena i 14.000 kubika betona u Padovama
7. Projekti uređenja plaža, Elaborati vezani za utjecaj na okoliš rađeni su istovremeno s izmjenama prostornog plana, bez stručnjaka iz ključnih područja zaštite prirode i
8. Ne postoji Studija prihvatnog kapaciteta otoka koja bi opravdala predviđena povećanja kapaciteta, niti Lokalni program uređenja i upravljanja plažama, niti Konzervatorska podloga kao niti integralno planiranje smještajnih i plažnih kapaciteta
9. Izmjene plana i projekti koji su njima omogućeni suprotni su oglašavanju Raba kao otoka sa najviše prirodnih pješčanih plaža, proklamiranim tezama o održivom razvoju, održivom turizmu, kvaliteti i autentičnosti naspram standardizaciji i masovnosti te dugačkom nizu strateških i ostalih dokumenata nacionalne, europske i svjetske razine
10. Projektima je potpuno zanemaren i smisao ekološke mreže zaštićenih područja Europske unije NATURA 2000, najveće mreže područja očuvanja prirode u Svijetu a koje je Rab dio.”
Inicijativa “Čuvajmo rapske plaže” navodi i cijeli niz udruženja, stručnjaka i institucija koji ih podržavaju u ideji očuvanja izvornosti plaža na otoku Rabu.