Traži se sezonac za rad u muzeju na Malom Ižu

ZADAR/MALI IŽ – Zadarski Narodni muzej traži osobu zainteresiranu za rad u Područnoj kulturno-povijesnoj zbirci Mali Iž od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine.

Traži se motivirana i odgovorna osoba za honorarni rad od četiri sata dnevno, i to od 18 do 22 sata. Svi zainiteresirani za više informacija mogu se obratiti na broj 023/251-851 ili na email: ivana.drazic@nmz.hr

Zbirka je osnovana 1978. godine i od tada je pod stručnom skrbi nekadašnjeg odjela Narodne revolucije, danas odjela Muzej grada Zadra – Zbirka suvremene povijesti.
Zbirka obrađuje kulturnu povijest otoka Iža od prapovijesti do današnjih dana, s posebnim osvrtom na stradanje Maloižana u Drugom svjetskom ratu od talijanskih fašističkih okupatora.

Smještena je u zaseoku Knež u Malom Ižu na otoku Ižu.

(Naši školji)