Photo: Morski HR

Pokret otoka je već upozoravao na promjene koje će uslijediti ako se izglasa novi Zakon o koncesijama. Posljednji apel u nizu, potpisale su brojne udruge, a možete ga pročitati ovdje. Čini se ipak bezuspješno, jer su objavili još jedno priopćenje za medije, koje prenosimo u cijelosti:

“Jutros je Saborski Odbor za financije i državni proračun na drugom čitanju Zakona o koncesijama odobrio njegov konačan prijedlog sa samo jednom rukom protiv. Bila je to ruka Ivana Ninčević – Lesandrić iz MOST-a.

Ovim odobrenjem Zakona isti se sutra stavlja na raspravu Sabora, nakon čega ide u finalno izglašavanje sljedeći tjedan.

Osim što su brojne stavke ovog Zakona sporne, činjenica je da se nekome izuzetno žuri donijeti Zakon bez da su njegove izmjene stavljene na javnu raspravu i šira javnost uključena i upućena što se ovim Zakonom regulira i na koji način.

Uzimajući u obzir Pomorsko dobro kao područje od iznimno strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, misleći pritom na SVE njezine građane, a osobito one koji na tim područjima žive – INZISTIRAMO da se Zakon vrati na javnu raspravu i da se Pomorsko dobro izuzme i regulira putem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama – jednako kao što su iz njega izuzete i šume!

RECIMO GLASNO I JASNO što mislimo o ovakvom načinu donošenja Zakona koji se direktno i suštinski tiče naše obale, otoka, luka, plaža i mora bez da nas se uključi u izradu zakona, a u samom zakonu predvidi javnost kao faktor u planiranju, odobravanju, dodjeli i nadzoru nad koncesijama.”