Otočni sabor Hrvatskom Saboru: Uvažite posebnosti pomorskog dobra

Rasprava u Hrvatskom Saboru na Zakon o koncesijama je pokazala da je povod donošenja navedenog Zakona usklađivanje sa EU direktivama. Pitamo se zašto svi drugi zakoni u Republici Hrvatskoj nemaju isti tretman kod usklađivanja sa EU direktivama, a posebno oni od kojih bi imali najviše koristi građani Republike Hrvatske.

Otočni sabor ponavlja i apelira na saborske zastupnike u Hrvatskom Saboru da se sukladno Ustavnim odredbama i načelima Strategije održivog razvitka RH, uvaži posebnost pomorskog dobra kao jedinog općeg dobra u Republici Hrvatskoj, te da se u odredbe Zakona, ugrade odredbe kojima bi se članovima lokalne i područne samouprave, kao najzaineresiranijim predstavnicima sveukupne hrvatske javnosti omogućilo sudjelovanje u pripremnim radnjama prilikom postupka za davanje koncesija na pomorskom dobru, kao i sudjelovanje u samom postupku donošenja Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru Republike Hrvatske.
Otočni sabor smatra da Zakon o koncesijama ne može biti krovni Zakon u odnosu na Zakon o otocima i Zakona o pomorskom dobru. U svjetlu izrade novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Otočni sabor u sadašnjem razdoblju izrade novog Zakona i svojevrsne ugroženosti pomorskog dobra u smislu reguliranja njegova korištenja u gospodarske svrhe (koncesioniranja) je predložio zakonsku dopunu, kojom bi se omogućilo da u sastav Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra i proširenja lučkih područja kao jedan od članova obvezno bude osoba delegirana od strane lokalne zajednice područja na kojem se odvija postupak. Provođenje uključivanja lokalne zajednice u donošenju odluka o njihovim interesima je i na osnovi Ustava, Strategije i drugih zakona jedna od obveza Vlade Republike Hrvatske. Posebna priroda pomorskog dobra i činjenica da je otočko i obalno stanovništvo takvo dobro sačuvalo i očuvalo do današnjih dana ovim prijedlozima Otočnog sabora daje posebnu težinu zasnovanu i na činjenici konsenzusa hrvatske javnosti da se o ovim pitanjima mora voditi posebna briga i posvetiti uvećana pažnja.

(Otočni sabor)