Najprofitabilnije linije dobile Jadrolinija i Rapska plovidba

Foto: Morski.hr

Samo dvije kompanije javile su se na natječaj za najprofitabilnije nacionalne linije. Jadrolinija i Rapska plovidba javile su se na natječaj za Valbisku – Merag, Brestovu – Porozine, Priznu – Žigljen, Supetar – Split, Dominče – Orebić, Split – Stari Grad i Stinicu – Mišnjak. Izuzetak je tek brodska liniju (Trogir) – Slatine – Split.

Stručno povjerenstvo bi trebalalo u roku od 30 dana donijeti odluku o dodjeli koncesija, no ugovori o koncesiji će se potpisivati na rok od najmanje šest godina, ali je moguće i maksimalnih 10 godina pod uvjetom da je riječ o brodovima mlađim od 10 godina, koji su prijavljeni za održavanje linija.

Zasad bez stranih brodara

Iako je do sad o tome bilo govora, čini se da bi se strani koncesionari zasad trebali obuzdati, jer im trenutni natječaj ne predviđa opcije za konkurenciju. Raspisan je natječaj za više od 40 linija, no javno su ponuđene one najatraktivnije, odnosno one koje mogu funkcionirati i bez subvencija države. Konkurencija ipak postoji, ali pitanje je – u kojoj mjeri je to moguće?

D.G.