Sve plaže Dubrovačko-neretvanske županije spremne za kupanje

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 116 plaža, more na 115 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je samo na plaži hotela “Park” na otoku Korčuli more bilo dobre kakvoće.

U Pločama, na plažama Portina i Ušće, more je izvrsne kakvoće, a ispod teksta prilažemo i rezultate dva posljednja mjerenja.

(Ploce.com)