Dozvoljen lov na iglune

Photo: Youtube / Screenshot

Odluka o ribolovnim mogućnostima za ulov igluna u 2017. godini donesena temeljem Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini danas stupa na snagu.

Ribolov igluna u 2017. godini dozvoljen je od 6. srpnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24.00 sata.

Prema navedenoj Odluci ukupno su 22 plovila udovoljila uvjetima za dodjelu individualne kvote za ulov igluna plutajućim parangalom i upis u ICCAT registar, te 23 plovila za ulov igluna odmetom i panulom. Po stupanju na snagu navedene Odluke vlasnici plovila koji prihvaćaju dodijeljenu kvotu dužni su ispuniti Izjavu o prihvaćanju kvote, ovjeriti je kod javnog bilježnika i dostaviti Upravi ribarstva. Ukoliko vlasnici plovila dodijeljenu kvotu žele ustupiti drugom plovilu dužni su ispuniti i Izjavu o ustupanju kvote i dostaviti je Upravi ribarstva. U situaciji gdje je pojedinom plovilu dodijeljena kvota za ribolov i plutajućim parangalom i odmetom ili panulom postoji i mogućnost da se cjelokupna kvota iskoristi s jednim od navedenih ribolovnih alata te je u tom slučaju vlasnik plovila dužan ispuniti Izjavu o korištenju kvote. Na temelju zaprimljenih Izjava Ministarstvo poljoprivrede objavit će Popis plovila koja u 2017. godini imaju pravo na ribolov igluna te pripadajuće količine nakon procesa ustupanja.

Kako bi ribolov igluna mogao započeti što je prije moguće predlažemo ovlaštenicima povlastice da što prije ispune (i ovjere) Izjave te da kontaktiraju djelatnike Područnih jedinica Uprave ribarstva i dogovore način njihove dostave te da se upoznaju sa svim svojim obavezama.

Napominjemo da vlasnici plovila koja se neće nalaziti na Popisu plovila koja smiju obavljati ribolov igluna u 2017. godini smiju dnevno uloviti i iskrcati jedan primjerak igluna po plovilu dnevno te se svaki takav ulov obavezno mora prijaviti na Obrascu prijave ulova igluna raspoređenog za prilov. Tako ulovljena i iskrcana količina oduzimat će se od kvote raspoređene za prilov.

(Ministarstvo poljoprivrede)