Propao projekt od 30 milijuna eura za proizvodnju biodizela u Pločama

Photo: Morski.hr

PLOČE – Dugo najavljivani projekt izgradnju tvornice za proizvodnju biodizela u luci Ploče doživio je neslavan kraj. Direktor nesuđenoga investitora, tvrtke „Biom“ iz Zagreba, Milodrag Gadže zatražio je od Grada Ploča povlačenje ovrhe za komunalni doprinos za taj projekt, te stavljanje izvan snage rješenja Grada o komunalnom doprinosu, piše portal Rogotin.hr.

Projekt za kojega je u međuvremenu poništena građevinska dozvola izdana još 2014. godine svojedobno je predstavljen u Lučkoj upravi Ploče, koja je dodijelila koncesiju na 30 godina nakon provedbe javnog natječaja, ishođenja lokacijske dozvole, usvajanja Studije o utjecaju na okoliš, te dostave svih potrebnih bankarskih garancija. Planirani kapacitet tvornice bio je oko sto tisuća tona godišnje, a projekt je trebao biti vrijedan oko 30 milijuna eura i trebao se realizirati na površini od oko tri hektara. Najavljeno je bilo i zapošljavanje tridesetak djelatnika.

Photo: Morski.hr

Osnovne sirovine za proizvodnju trebale su biti biljno ulje, otpadno kuhinjsko ulje i životinjska mast. Za dopremu sirovina i metanola, te otpremu biodizela, planirale su se koristiti postojeće građevine i infrastrukturna oprema u luci (postojeći pristan tekućih tereta za brodove, postojeći cijevni mostovi od pristaništa do lokacije buduće tvornice, postojeći cijevni most i kanal za cjevovode benzina i dizela, postojeće punilište vagonskih cisterni i kolosiječnih postrojenja u luci Ploče). Projekt toga, u potpunosti automatiziranog postrojenja, planirao se izvesti u dvije faze.

U prvoj fazi trebala se graditi tvornica za proizvodnju biodizela i obaviti rekonstrukcija postojeće infrastrukturne opreme unutar luke Ploče, nužne za ovaj zahvat, dok se u drugoj fazi planirala graditi zgrada za obradu otpadnih voda s plinskom kotlovnicom i bakljom.

Konačni proizvod, odnosno biodizel, vrlo je sličan mineralnom dizelu po svojim gorivim sastojcima i predstavlja alternativno gorivo za dizelske motore, ali, kako su isticali zagovornici projekta, nije štetan za zdravlje, nije lako zapaljiv, ne zagađuje vodu i zrak, te se biološki razgrađuje, dok je mogući otpad iz procesa proizvodnje sveden na najmanju moguću mjeru.

Photo: Morski.hr

Realizacija ovoga projekta trebala je trajati 18 mjeseci, a proizvodnja je trebala započeti krajem 2016. godine. Postrojenje je trebala opremiti i izgraditi renomirana austrijska tvrtka BDI, koristeći najsuvremeniju svjetsku tehnologiju.

Inače, nisu svi bili impresionirani visinom investicije i planiranim brojem novih radnih mjesta, što su isticali investitori projekta. Grad Ploče i lokalne udruge su uložile brojne primjedbe na projekt, koje su odbačene. Primjedbe su se odnosile na utjecaj balastnih voda, buke, gospodarenja otpadom, zbrinjavanje viška materijala, otpadnoga mulja i načina njegova zbrinjavanja, kumulativni učinak emisije metanola, otprašivanje krutih čestica, analizu incidentnih situacija koje su izvjesne prigodom transporta, odnosno dopreme loživa ulja kao goriva i metanola bilo kojim transportnim sredstvom i sl.

(Rogotin.hr)