DONOSIMO: Karte požara – Evo gdje gori!

Advanced Fire Information System (AFIS) pruža informacije o trenutnim požarima koje sotkrivaju senzori na satelitima za promatranje Zemlje, npr. NASA MODIS, EUMETSAT MSG, GOES, NPP, itd. Sateliti pokrivaju više regija širom svijeta, asustav omogućava praćenje aktivnog požara na interaktivnoj karti i pruža približnu upozorenja u stvarnom vremenu registriranim korisnicima kada se požar otkrije.

Ovo je stanje u ponedjeljak u 15.30 sati, a trenutno stanje možete provjeriti na ovim stranicama.

D.G.

Photo: AFIS Screenshot
Photo: AFIS Screenshot
Photo: AFIS Screenshot