Boljom zaštitom male plave ribe do sigurnijeg ulova u budućnosti

Photo: Pixabay

Objavljen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. 

Navedeni propis sadrži odredbe dosadašnjeg Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, odredbe o ograničenju ribolovnog napora prenesene iz preporuka Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM) te razdoblja redovite zabrane obavljanja gospodarskog ribolova koje su do sada bile propisane Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.

Osim navedenog, propisom se ograničava ukupni ulov male plave ribe: iglice (Belone belone gracilis), inćuna (Engraulis encrasicolus), papaline (Sprattus sprattus), lokarde (Scomber colias), skuše (Scomber scombrus), srdele (Sardina pilchardus), srdele goleme (Sardinella aurita) i šaruna (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus) na 75 tona po plovilu za svako mjesečno razdoblje počevši od 30. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Photo: Morski.hr

Pravilnik uključuje iznimku kojom se omogućava ribolov u području: rt Oštro (Kraljevica) –Prapratni rt (o. Cres) –rt Selzine –rt Veli Pin (o. Plavnik) –rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) –rt Kijac –rt Lipica od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2017. godine.

Pravilnik se primjenjuje od danas, 21. srpnja 2017. godine.

Ovim propisom od danas dodatno štitimo resurs male plave ribe u Jadranu uvažavajući pravila usuglašena na međunarodnoj razini. Ipak, nama su zaštita našeg mora i naših ribara na prvom mjestu. Stoga smo u dogovoru sa svim dionicima ovog sektora kontinuirano nadograđujemo propise koji će osigurati zaštitu male plave ribe u Jadranu i omogućiti razvoj održivog ribarstva. Mala plava riba daleko je najzastupljenija u ukupnom ulovu ribe u Jadranu i najtraženija među našim potrošačima. Uz ovakvu razinu zaštite resursa male plave ribe potrošači će i dalje imati mogućnost izabrati najkvalitetniju domaću ribu, a ribari će i dalje imati pune mreže“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

R.I.