Uskoro obnova Galeba koji postaje brod-muzej!

Photo: Wikimedia

RIJEKA – U Muzeju grada Rijeke predstavljena je provedba projekta obnove broda Galeb i Palače Šećerane u bivšem kompleksu Benčić sredstvima EU fondova,  dobivenim kroz integrirani razvojni projekt Grada Rijeke „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine” .

Za obnovu broda Galeb i jedne od najljepših baroknih palača u ovom dijelu Hrvatske građene za Upravnu zgradu nekadašnje riječke Šećerane, danas dijela tzv. kompleksa “Benčić”, Gradu i Rijeci i partnerima, Turističkoj zajednici Grada Rijeke i Sveučilištu u Rijeci, odobreno je 68.891.606,18 kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU, odnosno 85 % ukupnih troškova projekta.

Sredstva za obnovu iz EU fondova

Novac je odobren kroz program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine” Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”, putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje (SAFU). Ostatak sredstava u iznosu od približno 12 milijuna kuna, Grad Rijeka osigurat će iz drugih izvora, stoga je u lipnju projekt obnove Palače Šećerane i broda Galeb prijavljen i na Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, putem kojeg Republika Hrvatska pruža mogućnost financiranja preostalog dijela projekta. U skladu s propozicijama Natječaja, Grad Rijeka zatražio je 7.066.736,48 kuna, a rezultat se očekuje tijekom rujna.

Palača Šećerane će postati sjedište Muzeja grada Rijeke, u čijem će sastavu biti i brod Galeb, kao reprezentativni zaštićeni spomenici kulture i dio projekta Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

Ugovor o provedbi projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine” potpisan je 27. travnja, provedba programa trajat će 36 mjeseci, od 1. lipnja 2017. do 1. lipnja 2020., a po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524 “kvadrata” imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu; od stalnih muzejskih postava, povremenih izložbi i kreativnih radionica do ljetnog kina i smještajnih kapaciteta na Galebu,  uz niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Photo: Wikimedia

Muzejski postavi Šećerane i broda Galeb

Palača Šećerane Dubrović je najveća barokna palača u Hrvatskoj i najveća poslovna zgrada u ovom dijelu Europe koja je sama po sebi izuzetno vrijedan eksponat.  Palača Šećerane označava početke industrijalizacije u gradu Rijeci i regiji te je kao takva simbol Rijeke kao trgovačkog i industrijskog grada, a muzejskim sadržajem postići će se sinteza prezentiranja povijesne i kulturne vrijednosti same Palače s prezentiranjem značajne povijesne i kulturne baštine, koja na najbolji mogući način svjedoči o povijesnom značaju Rijeke, ujedno stvarajući značajan landmark u razvoju urbanog kulturnog turizma.

Koncept stalnog postava zasniva se na dvije osnove – prva se zasniva na pričama koje pripovijedaju oslikane i štukatura dekorirane dvorane Palače, dok se druga zasniva na zbirkama Muzeja grada Rijeke, pa je tako stalni postav „Doba šećera i globalizacija” koncipiran nizom tematskih cjelina: Moć šećera, Mletački lav i carski orao, Revolucija i parni stroj, Prvi torpedo na svijetu , Južni pol Srednje Europe, More, globalizacija, Amerika, Između sjevera i juga, Mirisi i boje Istoka, Došašće, egzodus, novi život – Rijeka i svijet.

Photo: Wikimedia

Na Galebu, brodu burne prošlosti i sudbine, stalni izložbeni postav odnosi se na sam brod i ono što je ostalo sačuvano od njegove izvornosti.

Riječ je o spavaonici Josipa Broza Tita i njegove supruge Jovanke, glavnom salonu  i drugim prostorijama koje će biti u potpunosti restaurirane i potom konzervirane. U ovu kategoriju spadaju i prostorije u trupu broda: zajedničke kabine za posadu, mornarski sanitarni čvorovi i društvene prostorije. Na isti način sačuvat će se i prezentirati pogonski sustav, zajedno s pomoćnim motorima.

Intervencije u ovim prostorijama bit će minimalne i svedene na konzervaciju i restauraciju zatečenog stanja, s ciljem prezentiranja svih vidljivih povijesnih slojeva i promjena na brodu. Dodatne teme stalnog izložbenog postava će biti: Povijest broda Galeb – kronologija, O izgradnji četiri Ramba, Život na ratnom brodu, Uloga Galeba u Pokretu nesvrstanih zemalja i Rijeka nakon Drugoga svjetskog rata.

Projektom je predviđeno da brod ostane privezan u riječkoj luci i svojim se bogatim sadržajima uklopi u kulturno-umjetnička strujanja u gradu Rijeci.

Galeb će se transformirati brod u muzej koji će posjetiteljima nuditi priču o režimu i vremenu kojeg i danas simbolizira i to ne samo u kontekstu bivše Jugoslavije već bitno šire, ali i priču o povijesti pomorstva budući da je Galeb izuzetno zanimljiv i u tom smislu. Uz to, Galeb će imati i smještajni te ugostiteljski dio, no u bitno manjem obimu u odnosu na muzejski dio.

Muzejski i javni dio zauzimat će približno 4000 četvornih metara broda, a smještajni i ugostiteljski tek 1000 četvornih metara. Brod muzej bit će prilagođen za osobe u kolicima, kao i za slijepe osobe.

 

(Grad Rijeka)