Odluka o koncesiji pomorskog dobra za izgradnju luke Novi Vinodolski

Photo: Boris Kačan

NOVI VINODOLSKI – Vlada je produžila koncesiju Nautici mare d.o.o. za izgradnju luke nautičkog turizma Novi Vinodolski i rok za dostavu uporabne dozvole.

Odlukom se produžuje rok ovlašteniku koncesije – Nautici mare d.o.o. za izgradnju luke nautičkog turizma Novi Vinodolski i rok za dostavu uporabne dozvole, a slijedom zahtjeva kojeg je isti podnio dana 19. svibnja 2017. godine.

Zahtjev za produženjem roka građenja podnesen je iz razloga što su Grad Novi Vinodolski i komunalno društvo Žrnovnica d.o.o. od ovlaštenika koncesije zatražili da u sklopu izvedbe komunalne infrastrukture luke, uklopi i predvidi buduće instalacije crpne stanice CS Ričina, iako iste nisu bile dijelom projekta luke nautičkog turizma – Novi Vinodolski.

Uzevši u obzir novonastale okolnosti na koje ovlaštenik koncesije nije mogao utjecati, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je kao ovlašteno stručno tijelo za dodjelu koncesija na pomorskom dobru, produžilo rok za dovršetak izgradnje luke i dostavu uporabne dozvole do dana 29. prosinca 2017. godine.

MPPI