Širi se Luka Ploče – Evo što se planira izgraditi!

Photo: Morski.hr

PLOČE – Na zahtjev Lučke uprave Ploče, gradski vijećnici su za nedavno održanoj 2. sjednici Gradskoga vijeća usvojili zahtjev za donošenje Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje pretežito industrijske namjene u luci Ploče. Na lučkome području trenutačno su u tijeku velike investicije u lučku podgradnju i nadgradnju čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 200 milijuna eura i potrebno je žurno pristupiti donošenju UPU za luku Ploče, kako bi se mogle realizirati investicije koje su u tijeku, te one koje se planiraju. Naime, u tijeku je izgradnja druge faze novoga terminala za tekuće terete i projektiranje novog tankerskog veza koji je neophodan za realizaciju cjelokupne investicije terminala za tekuće terete, što neće biti moguće ukoliko se žurno ne donese UPU za luku Ploče. Lučka uprava Ploče financirat će izradu Urbanističkog plana uređenja luke Ploče sukladno Zakonu o prostornom uređenju, a izrađivača studije odabrat će Grad Ploče nakon provedenog postupka nabave.

Photo: Morski.hr

Razlog za izradu UPU je osiguranje prostorno planskih preduvjeta za uređenje prostora, te ishođenje dozvola za gradnju unutar luke Ploče: lučke podgradnje i nadgradnje, preostalih faza novoga terminala za tekuće terete, novoga tankerskog veza koji je neophodan za realizaciju cjelokupne investicije terminala za tekuće terete, preostale faze kontejnerskoga terminala, preostale faze terminala rasutih tereta, infrastrukture za logističke usluge i usluge dodane vrijednosti, logističko distribucijski centar za automobile, te sve buduće nove građevine sukladno planu razvoja luke i zainteresiranih investitora.

Za prikupljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu Izmjena i dopuna plana predviđa se 30 dana, za izradu Stručnog rješenja i Nacrta prijedloga 90 dana, po 30 dana za utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu i javnu raspravu, po 15 dana za izradu izvješća o javnoj raspravi i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana, oko 30 dana za ishođenje suglasnosti od nadležnih institucija i oko 15 dana za donošenje Odluke o donošenju Plana, odnosno rok izrade je oko deset mjeseci od dana odabira izrađivača.

Rogotin.hr