Održivo upravljanje morskim ekosustavima – Novi biotehnički studij u Zadru

Photo: - Johnny chen/Unsplash

ZADAR – Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilištu u Zadru započinje s izvođenjem novog sveučilišnog diplomskog studija pod nazivom Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Predviđena upisna kvota je 30 izvanrednih studenta, a početak izvođenja studija planiran je za listopad 2017. godine. Više informacija o samom studiju i terminu za prijavu možete pronaći ovdje.

Predstavljanje spomenutog diplomskog studija održati će se 5. rujna 2017. godine u 19 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Photo: Boris Kačan

Naime, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru je zajedno s vanjskim suradnicima, te partnerima u sklopu projekta „Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART“ sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund) izradio Elaborat spomenutog studija s ciljem stvaranja novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva.

Senat Sveučilišta u Zadru je na X. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donio Odluku o prihvaćanju sveučilišnog diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima.

eZadar