Zadarska županija koncesije za pomorsko dobro dijeli šakom i kapom

Foto: Wikimedia / Ilustracija

ZADAR – Čak 8 od 28 točaka dnevnog reda na Kolegiju zadarskog župana, odnosilo se na koncesije pomorskog dobra.  

Za uzgoj školjki, koncesiju su u Modriču dobili Morska mrijestilišta i ribnjaci Pidoća, a obrt Katić iz Kaštel Lukšića dobili su područje utoka rijeke Zrmanje u Novigradsko more.

Produžena je koncesija zadarskoj tvrtci Martinović fish još godinu dana, između otoka Iža i otoka Sridnji.

Zlatna luka Sukošan dobila je dvije koncesije za korištenje plaža Tustica i Tratica, ipak nemaju dozvolu naplate ulaska i ograđivanja plaže.

Natječaj je raspisan i za prihvat i tranzit ribe u Kali, dok je poništen natječaj za izdavanje koncesije za uzgoj bijele ribe na otoku Ižu i to zbog nepotpune dokumentacije.

D.G.