Donesen Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020. godine donesen je 15. rujna 2017. godine. 

Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi. Ulaganja su predviđena s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a objava poziva iz navedenog Programa se očekuje kroz mjesec dana.

MPPI