More u Zadru i dalje onečišćeno

Photo: Boris Kačan

ZADAR – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izvijestio je javnost da je prema rezultatima dodatnih uzorkovanja mora, koja je obavio Zavod za javno zdravstvo Zadar, prestalo kratkotrajno onečišćenje mora na plažama Ždrijac i Kraljičina plaža na području Grada Nina.

Zbog puknuća kanalizacijske cijevi na Obali kneza Domagoja, na Puntamici, more na plažama od svjetionika Puntamika do marine Borik još je onečišćeno te je i dalje na snazi preporuka o ne kupanju.

Zavod za javno zdravstvo Zadar pratit će kakvoću mora na navedenim plažama, a o prestanku onečišćenja javnost će biti izviještena posebnom obavijesti.

R.I.