Photo: Morski.hr

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavijestila je zainteresirane da umjesto ranije određenog 26. rujna, rok za dostavu ponuda produljuje do 17. listopada 2017. godine. 

Obzirom na upite više zainteresiranih brodara o mogućnosti produljenja roka za dostavu ponuda, a poradi složenosti same ponude te opsežne dokumentacije koju brodari moraju pribaviti, Upravno vijeće je ocijenilo iste zahtjeve opravdanima te donijelo odluku o produljenju roka za dostavu ponuda na raspisanim natječajima za odabir brodara koji će na državnim trajektnim linijama pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine.

Produljenje roka vrijedi za sljedeće državne trajektne linije:


– 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno
– 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno
– 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno
– 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno
– 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
– 602 Vis – Split i obratno
– 604 (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split) i obratno
– 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split) i obratno
– 633 Ploče – Trpanj i obratno
– 636 Rogač – Split i obratno
– 638 Sumartin – Makarska i obratno
– 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno te
– 832 Sobra – Prapratno i obratno

Ispravci obavijesti odnosno Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama objavljeni su dana 25. rujna 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”.

Do izmjena je došlo u dijelu IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda te je umjesto ranijeg datuma dostave 26. rujna 2017. godine određen datum 17. listopada 2017. godine.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet

Paula Vidović, dipl. iur.