IZMJENE POMORSKOG ZAKONIKA: Oslobađanje plaćanja poreza, beneficirani radni staž i subvencioniranje vježbenika

Foto: Pixabay

U Ministarstvu mora prometa i infrastrukture prekjučer je održan drugi sastanak na temu izmjena Pomorskog zakonika, izvještava Sindikat pomoraca Hrvatske. Raspravljalo se o nekoliko tema:

– MMPI je dalo prijedlog Ministarstvu financija vezan uz ukidanje odredbe o 183 dana i oslobađanju pomoraca u međunarodnoj plovidbi obveze plaćanja poreza (sukladno dopuštenju Europske komisije da se pomorcima može odrediti porezna stopa do “0%”). Potvrdan odgovor još nisu dobili, a novi sastanak na tu temu će se održati 12. listopada u okviru radne grupe – MMPI, Ministarstva financija, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Mare Nostrum, CROSMA, SPH, …). Nitko nije dovodio u pitanje da treba mijenjati dosadašnji sustav oporezivanja, ali postoje razlike u pristupu. Predlaže se promjena sadašnjeg sustava kako bi se od poreza izuzeli oboljeli i nezaposleni pomorci, te oni koji radi prvog ukrcaja i odlaska u mirovinu ne bi trebali ispuniti normu od 183 dana.

Alternativa potpunom oslobađanju od poreza je podizanje još uvijek neoporezivog pomorskog dodatka na 1900 kuna čime bi se postigao isti efekt – potpuno oslobođenje od poreznih davanja ili drastično smanjenje istog.

SPH i dalje zastupa stav da je prihvatljivo svako rješenje koje će kao rezultat imati izuzeće bolesnih, nezaposlenih, vježbenika i pomoraca koji odlaze u mirovinu od plaćanja poreza. Određivanje “nulte” porezne stope jest najjednostavnije rješenje.

– Vezano uz temu subvencioniranja ukrcaja vježbenika postoji samo djelomično suglasje. Svi nazočni su se složili da vježbenike treba subvencionirati u dijelu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali MMPI se ne slaže da se dodatno subvencioniraju vježbenici ukrcani preko posrednika (CROSMA).

Photo: Pixabay

Prijedlog SPH je da se svakom poslodavcu koji je hrvatska pravna ili fizička osoba omogući subvencija. Ne vidimo razlog da se onim posrednicima koji su i formalno poslodavci, odnosno isplaćuju plaću pomorcu ne omogući korištenje subvencija. Cilj je jasan – povećati broj radnih mjesta za nove pomorce (vježbenike).

– Razgovaralo se i o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju u dijelu koji se odnosi na “uvjet utvrđene privremene nesposobnosti od najmanje osam dana prije prestanka radnog odnosa…”. Nakon intervencije SPH Pučkom pravobranitelju izmijenjeno je postupanje HZZO-a u slučaju ostvarivanja prava na naknadu plaće za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi, te im se sada posebnom primjenom propisa omogućuje da u roku 3 dana po iskrcaju ostvare pravo na naknadu plaće za bolovanje, ali isto će se regulirati izmjenom Zakona. Takva izmjena je prihvaćena od svih nazočnih, te očekujemo da se izmjene usuglase s Ministarstvom zdravlja i socijalne skrbi.

– Staž s povećanim trajanjem (“beneficirani radni staž”) i sadašnji način tumačenja istog je najkompliciraniji dio i zahtijeva posebnu diskusiju i radnu skupinu koja će se također održati početkom listopada. Iskrivljeno tumačenje koje je trenutno na snazi dovodi do apsurda da pomorac koji koristi “privilegij” staža s povećanim trajanjem dobije manju mirovinu nego pomorac koji ide u mirovinu kao i svi drugi građani RH. Razlog je što mu se ne dodjeljuje dodatak od 27% kao i ostalim umirovljenicima. Idući sastanak o izmjenama Pomorskog zakonika bit će održan 12. listopada.

SPH