VAŽNO ZA RIBARE: Nova odobrenja za ribolov povlačnim mrežama i plivaricama

Photo: Morski.hr

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVA ODOBRENJA (AUTORIZACIJE) ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA SRDELARAMA I POVLAČNIM MREŽAMA-KOĆAMA

Uprava ribarstva ministarstva poljoprivrede obavještava sve vlasnike plovila autoriziranih za ribolov okružujućim mrežama plivaricama srdelarama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama da su novi zahtjev za izdavanje Odobrenja dužni podnijeti u Područnu jedinicu/Ispostavu Uprave ribarstva prije isteka razdoblja na koje je izdano važeće Odobrenje. 

U protivnom, zahtjev neće niti biti razmotren te će Odobrenje biti ukinuto sukladno članku 26. stavku 8. točki 4. Zakona o morskom ribarstvu.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti i ovdje:

 Ministarstvo poljoprivrede