POBUNA NA OTOCIMA: “Uzimate nam novac za vrtiće da bi plaćali braniteljske udruge!”

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra / Foto: Facebook/Wikipedia

SUPETAR – Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković žestoko se pobunila protiv novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

Jedna od spornih odredbi propisuje da općine i gradovi – jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju podupirati rad veteranskih udruga kojih je u Hrvatskoj preko tisuću, s 0,3 % do 1 % izvornih prihoda jedinice lokalne i regionalne samouprave. Tako bi morali sudjelovati u financiranju potreba novog Zakona o braniteljima u iznosu od nevjerojatnih 5,5 milijardi kuna do 2025. godine. Zbog ove odredbe nedavno su glas digli iz Udruge gradova, a šutjeti izgleda, neće ni otoci. Pismo supetarske gradonačelnice prenosimo u cijelosti:

Ovaj tjedan je u Saboru u raspravi novi prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ključna promjena u Zakonu odnosi se na promjenu raspodjele prihoda od poreza na dohodak što je i glavni izvor prihoda jedinica lokalne samouprave. Kao gradonačelnica otočkog grada moram reagirati na izmjene koje se dešavaju u ovom Zakonu jer on prije svega pogađa otočne gradove i općine.

Prijedlogom novog Zakona općinama i gradovima na otocima ukida se 16% poreza na dohodak čime su se godinama financirali kapitalni i razvojni projekti na otocima. Konkretno u slučaju Grada Supetra na razini godine gubimo oko 1,5 mil kuna koje smo do sada imali na raspolaganju za financiranje izgradnje raznih razvojnih projekata. Ova sredstva gradovi i općine na otocima imaju na raspolaganje od 2002. g te smo uz pomoć njih gradili komunalnu infrastrukturu, dvoranu sl., a plan je bio iskoristiti ova sredstva za gradnju vrtića ili DVD-a.

Ukidanjem ovih sredstava nećemo biti u mogućnosti razmišljati o izgradnji ovakvih projekata pogotovo što smo kao Grad u 4 skupini razvijenosti te nismo u mogućnosti niti konkurirati na Europske fondove i mjere ruralnog razvoja jer smo u startu ispod crte. Drugim riječima dovodi nas se u situaciju da više nećemo imati sredstva za financiranje važnih kapitalnih i razvojnih projekata.

Ministar Zdravko Marić kaže da je cilj ove zakonske izmjene smanjenje nejednakosti fiskalnog kapaciteta i ravnomjernija raspodjela sredstava od poreza na dohodak. Ali, činjenica je da ove mjere ne pogađaju ne otočne, nego samo otočne jedinice lokalne samouprave kojima će se , drastično smanjiti prihodi od poreza na dohodak. Ovakva je situacija za većinu JLS-ova na otocima jer kompenzacijske mjere koje su predviđene novim Zakonom bit će manje od sredstva koje smo imali do sada na raspolaganje ili ih uopće neće biti (kao u našem slučaju). Naravno da je potrebno osigurati sredstva za ravnomjerni razvoj, ali ona bi trebala ići na teret centralne države, a ne da se isplaćuje iz izvornog prihoda lokalne samouprave.

Također, ovim Zakonom povećava se izdavanje za Županije sa 16,5% na 17 % koje su se i do sada pokazale kao dovoljno neefikasne i nefunkcionalne jedinice regionalne samouprave i ”protočni bojler” između centralnog proračuna i lokalne razine. Ovim Zakonom HDZ_ova Vlada pokazala je kako će voditi brigu o otocima te će biti direktno odgovorna za smanjenje standarda otočkog stanovništva i njegovo iseljavanje iako su im puna usta poticanja održivog razvoja otoka. Nažalost naša stvarnost može se sažeti u jednoj rečenici: Marić ukida sredstva otocima za financiranje kapitalnih i razvojnih projekata kao dvorane, vrtići i sl., a Medved uvodi zakonsku obvezu financiranja braniteljskih udruga!” – piše gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

D.G.