Od 157 plaža na području Splitsko – dalmatinske županije, njih 149 je dobilo ocjenu izvrsno.

Četiri plaže su dobile ocjenu “dobro” i to Česminica u Sućurju na Hvaru, Krilo i Bajnice u Dugom Ratu kod Omiša i Duhanska stanica u Trogiru.

Zadovoljavajuću ocjenu dobila je plaža Gojača u Kaštel Sućurcu, Kamp u Kaštel Gomilici, plaža u Vranjicu i plaža u Stobreču na ušću Žrnovnice.

Šibensko – kninska od 99 plaža ima tek jednu plažu s ocjenom zadovoljavajuće i to u Skradinu. Sve ostale plaže imaju ocjenu izvrsno.

Od 93 plaže u Zadarskoj županiji, 91 je ocijenjena s izvrsno dok su dvije dobile ocjenu dobro i to gradske plaže Borik i Jadran u Zadru.

U Dubrovačko – neretvanskoj županiji od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plažama Ušće Ploče u Pločama i Gradska plaža Banje u Korčuli more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plaži Portina u Pločama bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Plaža na kojima je more nezadovoljavajuće kvalitete u Dalmaciji nema.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Dalmacija danas / Dubrovniknet