UGLJAN: Službeno predstavljanje projekta Avantura otok

Photo: Boris Kačan

PREKO – U petak 13. listopada, na arheološkom lokalitetu u Mulinama svečano će biti otvorena replika antičkog mlina i službena prezentacija projekta Općine Preko Avantura otok, pišu Naši škoji.

Riječ je o projektu u sklopu kojeg su se uredili i obilježili maslinski i biciklistički putovi, sagrađena odmorišta i vidikovci na najatraktivnijim područjima u zaleđu otoka. Projekt prati i nova biciklistička karta te mobilna aplikacija, koja će također biti predstavljena u petak.

Avantura otok spaja održivi razvoj i turizam jer uključuje uređenje putova i odmorišta koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno će koristiti lokalnom stanovništvu da lakše dođu do maslinika te pomoći u revitalizaciji dijela zapuštenih maslinika i lakšem obrađivanju postojećih. Insula ager visitatio samo je jedna faza većeg projekta Avantura otok, kojim će se otok Ugljan predstaviti kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma s bogatom kulturnom baštinom. Dugoročni je cilj da se mrežom biciklističkih staza poveže cijeli otok Ugljan i Pašman.