Sindikat pomoraca za izmjenu pravila “183 dana”

Foto: Pixabay

Izmjene Pomorskog zakonika vezano za primjenu i tumačenje pravila “183 dana” – članak 128. bila je tema sastanka predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Hrvatske udruge brodara u međunarodnoj plovidbi Mare Nostrum i Udruge hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca CROSMA koji je održan 19. listopada 2017. u Zagrebu. Zaključeno je da se prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ide sa zajedničkim prijedlogom da je nužno uvesti sljedeće izuzetke u načinu izračuna dana provedenih u plovidbi:

Photo: Pixabay


– Smrt pomorca. Po dosadašnjem tumačenju, u slučaju smrti pomorca obitelj je dužna platiti porez na njegovu zaradu u tekućoj godini, ako pokojnik nije proveo u plovidbi 183 dana.
– Umirovljenje pomorca. Po dosadašnjem tumačenju pomorac koji ode u mirovinu, a da nije u toj godini proveo u plovidbi 183 dana, mora platiti porez.
– Raskid ugovora o radu iz poslovno uvjetovanih razloga i napuštanje pomorca. Po dosadašnjem tumačenju je pomorac kojemu je raskinut ugovor ili ako je brod bio napušten od strane vlasnika, a koji iz tog razloga nije mogao ispuniti uvjet od 183 dana, plaćao porez.
– Bolest ili ozljeda bez obzira na to je li nastala tijekom plovidbe ili boravka kod kuće. Po dosadašnjem tumačenju samo se bolest ili ozljeda na brodu priznaje kao bolovanje i ubrojava u 183 dana.
– Stručna izobrazba (RH ili inozemstvo). Po dosadašnjem tumačenju priznaju se samo dani na izobrazbi u inozemstvu.
– Pomorski dodatak. Traži se povećanje pomorskog dodatka s 400 na 1200 kuna u Pravilniku o porezu na dohodak.
Također, na prijedlog Sindikata pomoraca Hrvatske konačno je otvorena i rasprava o pomoračkoj mirovini, budući je iz cijelog niza razloga smatramo neadekvatnom te je prema podacima HZMO-a u posljednjih 5 godina tek oko 100 pomoraca ostvarilo pravo na pomoračku mirovinu. Sindikat pomoraca Hrvatske traži ukidanje dobne granice od 60 godina života za ostvarivanje prava na mirovinu za pomorce, mirovinski dodatak od 27% na mirovinu, te da se staž osiguranja koji se odnosi za vrijeme provedeno u plovidbi računa za umanjenje dobne granice prilikom ostvarivanja prava na punu starosnu mirovinu.

SPH