UPOZORENJE POMORCIMA: Provjerite svoje brevete!

Photo: Pixabay

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske obavijestilo je da Republika Hrvatska u potpunosti provodi Izmjene i dopune Pravilnika o redovitom nadgledanju i ovjeravanju pomoraca Manila 2010. (“Narodne novine”, br. 130/13., 45/14., 124. / 15, 72/16).

U obavijesti se također navodi da hrvatski Certifikati o stručnosti i Svjedodžbe o osposobljenosti izdane do 26. veljače 2014. sadrže pogrešnu referencu na Uredbu I/2, točka 9., umjesto pravilnog upućivanja na Uredbu I/2, stavak 11. Manila 2010.

Photo: Pomorac.net

To, potvrđuje Ministarstvo, ne utječe bitno na pomorca. Ako je pomorac dobio Certifikat o stručnosti i svjedodžbu o osposobljenosti s valjanosti nakon 1. siječnja 2017. ili neograničenu svjedodžbu kako što je gore spomenuto, vidljivo je da je ispunio sve uvjete propisane Manila 2010 Izmjenama.

Stoga, pomorci, provjerite brevete i pogledajte piše li vam članak 9 ili članak 11 u donjem uglu breveta. Ako vam piše članak 9 trebali biste promijeniti brevet za novi u kojem će biti naveden članak 11 kako ne biste imali nepotrebnih problema.

Photo: MPPI

Pomorac.net