NEOBIČAN SPROVOD NA PLAŽI: Smije li se takvo što?

Photo: Morski.hr

RIJEKA – Nesvakidašnji događaj šokirao je slučajne prolaznike na plaži Pećine u Rijeci. Jedan je građanin poslao anonimno pismo redakciji Novog lista.

Naime, 5. listopada ispod vile Olga održan je pokop jedne starice koja je navodno živjela baš u toj vili.

– Bilo je na plaži nešto ljudi, dvojica muškaraca lovila su ribe. Čula se neka pjesma i muzika. Ništa neuobičajeno. Odjednom se prema moru počela spuštati grupa ljudi u crnini s urnom i cvijećem. I na kraju je sve to bačeno u more. Za neke koji su bili u to vrijeme na plaži, to sve je bilo normalno, no za neke nepojmljivo. Da li su takvi obredi dozvoljeni i mogu li oni postati praksa jer je to ipak jeftinije – pita se anonimni autor tog pisma.

Iz Komunalnog društva Kozala koje obavlja pogrebničku djelatnost kazali su kako nemaju konkretnu informaciju o tom pokopu i smatraju kako ga je organizirao vjerojatno netko od privatnih pogrebnika. Ni u Gradu Rijeci, odnosno u komunalnom odjelu, nemaju nikakvu informaciju o ovom slučaju na Pećinama.

Naime, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 2015. godine dosta je liberalizirao pogrebničku djelatnost te omogućio prosipanje pepela pokojnika u prirodi.

Ali, tim zakonom nije propisana procedura obavljanja ove usluge, kao niti obaveza evidentiranja umrlih osoba, mjesta i načina sahranjivanja od strane trećih lica.

Ipak, KD Kozala ističe da je istim zakonom iznimno određeno da se umrlog može ukopati izvan granica groblja samo uz odobrenje koje daje tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalne poslove, uz prethodno mišljenje tijela jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove zdravstva.

Novi List.