Primaju se zahtjevi za komunalni vez na području Općine Pašman

Foto: Boris Kačan

PAŠMAN – Županijska lučka uprava Zadar pozvala je stanovnike s područja Općine Pašman: Ždrelca (Ravnice), Banja (Pumpurela), Dobropoljane, Neviđana, Mrljana, Pašmana, Kraja i Barotula da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza.

Poziv je objavljen 30. listopada, a zahtjevi se primaju u roku 30 dana od dana objave u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke te na mrežnoj stranici Županijske lučke uprave Zadar, pišu Naši školji.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: presliku važeće plovidbene dozvole, presliku važeće osobne iskaznice i kontakt broj telefona.

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni, Županijska lučka uprava Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

Naši školji