Crnogorci prodaju Titovu jahtu Jadranka, izgrađenu u Kraljevici

Photo: Paluba.info

BAR – Vlada Crne Gore oglasila je jahtu “Jadranka” suvišnom za potrebe crnogorskih državnih tijela i ponudilo je na javno natjecaje za 80.000 eura. Razlog prodaje je “stopostotna amortizacija i nesposobnost za plovidbu”, navodi se u priopćenju vladinog ureda za odnose sa javnošću.

Jahta “Jadranka” je za potrebe predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita izgrađena  u hrvatskom brodogradilištu u Kraljevici 1977. godine.

Photo: Paluba.info

“S obzirom da je ovlašteni sudski vještak konstatirao kako brod nije u plovnom stanju i da nije sposoban za plovidbu; životni vijek broda je istekao, odnosno da je njegova amortizacija sto postotna; da je stanje konstruktivnih elemenata loše, a da su propulzijski strojevi van pogona već 5 godina; da bi ulaganja u brod radi izvođenja neophodnih radova i dovođenja u stanje sposobnosti plovidbe premašili njegovu tržišnu vrijednost, kao i da ne bi bilo rentabilno i ekonomski isplativo ulagati u brod imajući u vidu njegov životni vijek, tržišnu vrijednost sličnih brodova, namjenu i drugo; kao i imajući u vidu da su propuštanja na nadgrađu velika i da realno postoji opasnost od izbijanja požara na brodu s obzirom da se atmosferske padaline slijevaju na električne instalacije i uređaje; Vlada je oglasila brod suvišnim za potrebe državnih organa Crne Gore”, navodi se dalje u priopćenju.

U slučaju neuspješne prodaje jahte “Jadranka” putem javnog natječaja, kako se dodaje, ministarstvo obrane je zaduženo da osnuje povjerenstvo koje će odrediti vrste metalnih i drugih sirovina koje se mogu dobiti od broda i početne pojedinačne cijene metalnih i drugih sirovina, u skladu s cijenama na tržištu i brod ponuditi na prodaju kao dotrajalu – otpadnu jahtu.

R.I.