SINDIKAT POMORACA: NITKO NEĆE U MORNARE – Tražimo zapošljavanje Filipinaca

Photo: Nathan Lindahl Unsplash

ZADAR – U sjedište najveće brodarska kompanije Tankerske plovidbe, u Zadru su počeli povijesni pregovori o uvođenju radne snage iz trećih zemalja na brodove pod hrvatskom zastavom, piše 057 info.

Bio je to prvi sastanak komisije udruge brodara Mare Nostrum i predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske do kojeg je došlo na inicijativu udruge hrvatskih brodara.

– U inicijativi Mare Nostrum nije u pitanju jeftinija radna snaga, već deficit zanimanja niže vrste na brodovima. Pod pojmom hrvatski pomorci podrazumijeva se kvalitetan i u u svijetu cijenjeni časnički kadar. Međutim, mehaničari, kormilari, mornari, stjuardi su zanimanja koja su na našim brodovima imaju plaće koje nisu u skladu sa standardom u Hrvatskoj i zato je do tih kadrova teže doći. Ista ta plaća za mornare pod općim pojmom Filipinci, dobro je došla u zemljama kao što su Filipini, Vijetnam, Burma itd, tako je Vladimir Svalina, pomoćnik glavnog tajnika Saveza pomoraca Hrvatske pojasnio ideje i stajališta brodara.

Na njihov prijedlog Sindikat pomoraca odgovara svojom prvom zadaćom – očuvanjem radnih mjesta, a onda srcem. Računaju na to kako hrvatska flota nije tolika da ne bi vlastitim ljudskim potencijalom pokrili potrebu za nižom radnom snagom na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

057 info