Hrvatska na Skupštini Međunarodne pomorske organizacije – Prioritet smanjenje zagađenja mora

Foto: Morski.hr

LONDON – Državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac vodi izaslanstvo Republike Hrvatske na 30. zasjedanju Skupštine Međunarodne pomorske organizacije koje se održava u Londonu od 27. studenog do 6. prosinca 2017. godine. 

Na ovom zasjedanju Skupštine razmatran je izvještaj Vijeća o radu Organizacije od 29. sjednice Skupštine, izvještaji o radu Odbora za zaštitu morskog okoliša (MEPC), Odbora za pomorsku sigurnost (MSC), Pravnog odbora (LEG), Odbora za tehničku suradnju (TCC) i Odbora za olakšice (FAL), te izvještaj o provedbi  nadzora revizije država članica IMO-a  (IMSAS).

Tijekom rasprave o izvještaju Odbora za zaštitu morskog okoliša Hrvatska je posebno podržala napore IMO-a vezano za usvajanje strategije o smanjenju emisija stakleničkih plinova s brodova, te se založila za snažnije djelovanje Organizacije u sprečavanju onečišćenja mora plastičnim otpadom s plovnih objekata.

Ujedno, tijekom Skupštine koja se održava svake dvije godine održavaju se izbori za članice Vijeća Međunarodne pomorske organizacije.

R.I.