Pomorcima vraćaju beneficirani staž?

Foto: Pixabay

OPATIJA/RIJEKA – Ako je vjerovati političarima, kroz tri nova zakona pomorcima bi trebao biti vraćen beneficirani radni staž. 

Potvrdili su to premijer Andrej Plenković i ministar mora Oleg Butković na Konferenciji o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi koja u Opatiji, a u sklopu Dana pomorstva i unutarnje plovidbe. Premijer je rekao da im je ova grana važna pa su, kako kaže, u proračunu za pomorstvo izdvojili 800 milijuna kuna

Butković je dodao da su u pripremi tri temeljna zakonodavna stupa hrvatskog pomorstva, Pomorski zakonik, Zakon o lučkim kapetanijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

D.G.