Usvojena Odluka o koncesiji za brodogradilište Kraljevica

Photo: Wikimedia

ZAGREB/KRALJEVICA – Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Kraljevica.

Usvajanjem predmetne Odluke produžuje se rok trajanja koncesije ovlašteniku koncesije, društvu Dalmont d.o.o., na ukupno 50 godina.

Istoimenom društvu koncesija ističe 2032. godine, pa je slijedom navedenog podnesen zahtjev za njezinim produljenjem.

Uz zahtjev je Društvo dostavilo i Studiju gospodarske opravdanosti produženja koncesije te lokacijsku dozvolu (od 14. lipnja 2017. godine),  i to za rekonstrukciju navoza I i II u brodogradilištu Kraljevica.

Photo: Wikimedia

Studijom gospodarske opravdanosti planirane su dugoročne razvojne investicije u ukupnoj visini od cca 130,4 milijuna kuna, i to u 2 ciklusa, u prvom 38,4 milijuna kuna, a u drugom 92 milijuna kuna. Za oba investicijska ciklusa ovlaštenik koncesije će položiti garanciju banke prije potpisa dodatka ugovoru o koncesiji.

Investicije će omogućiti podizanje konkurentskih sposobnosti kraljevičkog  brodogradilišta, ekološku zaštitu prostora pomorskog dobra, te nova zapošljavanja, a pozitivno će utjecati i na razvoj lokalne zajednice te gospodarstva uopće.

Dodajmo ovome kako je pored produljenja trajanja koncesije koje je zatražio koncesionar, predmetna Odluka dopunjena i odredbom  o korekciji izračuna visine koncesijske naknade ( 3kn/m² – stalni dio, 1% prihoda društva – promjenjivi dio), ovisno o stopi inflacije i kretanju cijena.

MPPI