OTOČNI FOTOGRAFI: 11-a uspješna izložba 19 autora

Photo: Tomislav Ivanov

ZADAR – U prostoru udruge za razvitak hrvatskih otoka Otočni sabor u Zadru je otvorena 11. izložba fotografija Otočni fotografi, na kojoj sudjeluje 19 autora:

Baričević Helena, Bilosnić Pablo, Bilosnić Tomislav Marijan, Blagdan Zdravko, Dabo Teofil, Ivanov Tomislav, Jaša Ante, Kiš Krešimir, Luić Andrina, Marcelić Jasna, Markulin Ivo, Meštrić Suzana, Meštrović Aldo, Panović Silvio, Stanin Julijan, Šangulin Robbie, Vidov Josip, Vulić Jerolim i pozvani gost Šimićev Fabio iz otoka Murtera. Izloženo je 37 fotografija.

Otvorenje 11. izložbe Otočni fotografi

Fotograf Silvio Panović u osvrtu o izložbi kazao je: „Na izložbi većinom su izložena djela o detaljima i ljudima, malo vidimo ljetnih motiva, kupanje, regte brodova i slično, a više su zastupljeni detalji raslinja kao što su to prikazali Krešimir Kiš i Jasna Marcelić. Autori su nastojali prikazati svoja najnovija i najbolja djela, pa je došla do izražaja raznolikost motiva. Iz prošlosti fotografije prikazujemo fotografije Josipa Vidova (1937. – 2014.) iz Kali. Snimao je fotografije o otoku, moru, ribarima i pomorcima. Sudjelovao je na izložbama, a ističe se njegovo sudjelovanje na 5. i 6. međunarodnoj izložbi „Čovjek i more“ u Zadru. Zadovoljni dosegnutom umjetničkom kreativnošću svih djela, pozivamo autore da se nastave ovako pripremti i za slijedeću izložbu. Ovu izložbu prikazati ćemo u još nekoliko gradova.“

Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 31. 1. 2018. godine.