Evo koje promjene donosi novi Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Photo: Alan Bishop/Unsplash

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede izvijestila je da je u Narodnim novinama broj 122/17. objavljen Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru.  Pravilnik donosi određene promjene u odnosu na dosadašnji sustav prodaja dozvola te uvodi nove obveze za sportaše i rekreativce:

 1. uz dosadašnju posebnu dozvolu za ribolov stajaćim parangalom uvode se i nove vrste posebnih dozvola. Jednu ili više vrsta posebnih dozvola moguće je kupiti jedino uz kupljenu godišnju dozvolu za sportski ili rekreacijski ribolov. Posebne dozvole uključuju sljedeće:
 • dozvola za stajaći parangal
 • dozvola za vrše za lov ribe
 • dozvola za osti
 • dozvola za upotrebu umjetne rasvjete
 • dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu

  Photo: MayPixel
 1. Godišnje dozvole prodaju se u ograničenom razdoblju – od 1. prosinca do 1. ožujka
 2. Uvode se posebne dozvole za ribolov u zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode i posebni rezervati). Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima.  Do stupanja tih akata na snagu, sportski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ broj 122/17.), osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili  javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

  Photo: Pixabay
 3. Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Podsjećamo također da se osim minimalnih veličina propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju i minimalne veličine propisane u Prilogu 3. Mediteranske uredbe.
 4. Pravilnik propisuje način označavanja riba i glavonožaca ulovljenih u sportskom i rekreacijskom ribolovu. Označavanje se odnosi na određene vrste riba navedene u Pravilniku te na sve glavonošce, izuzev liganja koji se love za žive mamce. Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova. Način označavanja prikazan je u Prilogu Pravilnika.

Pravilnik je stupio na snagu 11. prosinca 2017. godine.

R.I.