KOLUMNA PETRA BARANOVIĆA: Starac i granica

Bilo je to davno, gledano kroz okvir prosječnog ljudskog života, petnaest godina nije malo! Još svjež šef, svježeg Strukovnog sindikata ribara, zaprimio sam jednog jutra na moru, poziv kolega iz Istre, meni tad nepoznatih, da im mi, ribari Dalmacije pružimo ruku solidarnaosti, jer nitko drugi ne stoji uz njih…

Petar Baranović

Naravno, već iduću zoru, kolega Milin iz Jezera i ja grabili smo starom cestom pod Velebitom prema Istri, prateći vijesti na radiju i izvještaje iz Savudrije. Nikad neću zaboraviti osjećaj bijesa, kad sam na prilazima Savudriji zaustavljen od strane hrvatske interventne policije s pitanjem kuda idem?! Oni koji me dobro poznaju, mogu pretpostaaviti kako je izgledao odgovor, nakon kojeg smo se konačno provezli kroz obruč koji nije čuvao granicu, nego opkoljava one koji su istinski čuvari pomorskog suvereniteta ove nesretne zemlje, hrvatske ribare!

Tad su se tog jutra stisle prvi put, moja ruka i ruka dobrog gorostasa, modernog Veli Jože, čovjeka koji je ostario braneći granicu i suverenitet ove nesretne zemlje! Radi se naravno o Danilu Latinu, istarskom ribaru koji nikad nije napustio svoja uvjerenja i ambiciju da živi u urednoj i suverenoj državi! Nažalost, tu ambiciju koju bi trebali imati svi mi, devalvirali su i učinili smiješnom svi “istaknuti” političari do danas, s posebnim naglaskom na premijere i ministre vanjskih poslova! Sva upozorenja ne samo nas ribara, nego i stručnjaka međunarodnog prava mora, ta je gomila ignoranata sazidala u kulu političkog diletantizma, nesposobnosti i neodgovornosti kojom je stvarni suverenitet ove zemlje na karti Europe sveden na suverenitet igrača monopolija, kojem su od svega, gle simbolike, preostala samo ona dva polja koja se tiču distribucije struje i vode! Oni koji su ikad zaigrali ovu igru, znaju dobro koja je realna sudbina takvog igrača…
S politikom viđenom do sad, to nas definitivno čeka!
Petar Baranović