DIGITALIZACIJA POMORSKOG PROMETA: U tri godine Jadran pod potpunom kontrolom

Photo: Pixabay/Screenshot/Morski.hr

ZAGREB – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poziva na Konferenciju o jedinstvenom pomorskom sučelju i digitalizaciji u pomorskom prometu, na kojoj će biti predstavljene poduzete i planirane aktivnosti na području digitalizacije u pomorskom prometu, a koje će brodarima, špediterima, pomorskim agentima, operaterima na lučkim terminalima i drugima, bitno olakšati poslovanje i otkloniti administrativne prepreke prilikom prijevoza putnika i tereta u hrvatskim lukama. 

Svim sudionicima, na Konferenciji koju će otvoriti državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac, bit će predstavljena i tri projekta kroz koje će se, u sljedeće tri godine, digitalizirati sve ključne javne usluge u pomorskom prometu, a kojima je cilj administrativno rasteretiti sve sudionike u logističkom lancu prijevoza tereta u lukama te učinkovitije pratiti podatke o broju putnika, broju isplovljavanju brodara i drugo.

Tako će biti riječi o Projektu uspostave jedinstvenog nacionalnog Lučkog informacijskog sustava, za čiju je provedbu osigurano više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz CEF-a i kojim će se zajedničkom suradnjom resornog Ministarstva, Carinske uprave Ministarstva financija, Lučke uprave Rijeka i Lučke uprave Ploče, uspostaviti jedinstvena informacijska platforma za razmjenu i obradu podataka.

Photo: Screenshot

Predstavit će se i druga faza razvoja projekta CIMIS, kroz koji resorno Ministarstvo elektronički evidentira dolazak i odlazak brodova te razmjenu podataka o brodovima, teretu i putnicima. Slijedi nadogradnja ove specijalizirane platforme, koju je Europska unija prošle godine ocijenila jednom od tri najuspješnije platforme za e-poslovanje u pomorstvu. Krajem 2018. u rad će biti pušten novi servis CIMISNet, koji će bitno unaprijediti i razmjenu podataka između Ministarstva, svih lučkih uprava, Ministarstva unutarnjih poslova, Carinske uprave, nadležnih službi Ministarstva zdravstva, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede, Agencije za obalni linijski pomorski promet, Državnog zavoda za statistiku i mnogih drugih, kako bi se povećala učinkovitost, smanjilo administrativne postupke te unaprijedilo sigurnost u prekograničnom prometu u skladu sa pravilima Schengena.

S obzirom da se nastavlja digitalizacija usluga i u obalnom linijskom prijevozu, tijekom ove godine osigurat će se i evidencija svih putnika i putnih karata kroz Informatički sustav javnog prijevoza (SEOP), a kroz koji se do sada pratilo samo korisnike otočnih iskaznica.

Sve navedeno, uz postojeće digitalne usluge Ministarstva, kao što su e-nautika, e-pomorac, e-charter, e-plovilo i sl., rezultirat će manjim operativnim troškovima poslovanja, manjom i jednostavnijom administracijom, a što bi trebalo privući nove robe i brodare te dovesti do veće konkurentnosti hrvatskih luka.

Konferencija će se održati u srijedu, 17. siječnja 2018., s početkom u 11.30 sati na adresi Prisavlje 14, Zagreb (Kongresna dvorana), stoji u pozivu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

R.I.