U tijeku pripreme za naplatu ulaza na Zlatni rat?

Foto: Boris Kačan

BOL – U tijeku je projektiranje uređenja plaža na zapadnom dijelu Bola, od početka šetnice do Zlatnog rata, a dio planiranog bi trebao biti vidljiv već idućeg ljeta, piše Bolska kronika.

Javnost posebno interesira kako se planira uređenje plaža. Idejnim projektom predviđene su neke promjene, ali na sve te novosti treba dati suglasnost Ministarstvo zaštite okoliša.

Ono što se zna je da će se ukloniti sadašnje kućice postavljene uglavnom uz istočni rub šumice. Predviđaju se nove kućice u centru šumice koje bi bile locirane u krugu, pa bi u sredini bio svojevrsni trg. Nešto treba učiniti i po pitanju ležaljki i suncobrana, jer nadležno Ministarstvo ograničava površinu gdje će se ležaljke postavljati.

Trebat će riješiti i privezište za čamce kojima dolaze turisti na plažu, jer dosadašnje pontone treba – ukloniti.
Mnogi traže zabranu sidrenja jahti i drugih brodica uokolo plaže.

Najzanimljiviji je zaključak o ograničenju broja posjetitelja na ovoj plaži pa će se prije ili kasnije naplaćivati ulaz na Zlatni rat. Ima prijedloga da pravo na besplatno kupanje ili njegovu nižu cijenu ostvare turisti koji u Bolu plaćaju boravišnu pristojbu, kao i mještani Bola dok bi svi ostali – plaćali ulaznicu.

Brač online/Bolska kronika