Pomorci, jeste li prijavili porez? Evo što (još uvijek) trebate učiniti!

Foto: Youtube/Screenshot

ZAGREB – Iako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nedavno dalo prijedlog Ministarstvu financija  za ukidanje po mnogima apsurdne odredbe o 183 dana i oslobađanju pomoraca u međunarodnoj plovidbi obveze plaćanja poreza (sukladno dopuštenju Europske komisije da se pomorcima može odrediti porezna stopa do “0%”), ona još uvijek stoji kao obveza. 

Što se ubraja u “dane za porez” – 183 dana?

Sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, i dalje će pomorci plaćati porez državi, ako na brodu u međunarodnoj plovidbi borave manje od 183 dana. Ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana, pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave. Morate podnijeti prijavu, bez obzira jeste li oslobođeni plaćanja ili ne. U 183 dana se ubrajaju:

  • Dani na brodu (upisani u matrikulu).
  • Dani na putovanju
    Za ukrcaj / iskrcaj u inozemstvu dodaju se 4 dana. Znači ako se pomorac ukrcao u Cape town-u, odradio ugovor od 4 mjeseca i iskrcao u Santos-u, za taj ugovor će “dobiti” 4 dana za ukrcaj u inozemstvu i 4 dana za iskrcaj u inozemstvu. 
    Kad se sve zbroji s navigacijom imati će 128 dana “za porez”.
  • Dani na bolovanju.
  • Dani na izobrazbi u inozemstvu.
  • Dani preneseni iz prošle godine.

“Slijedom izmjena i dopuna Pomorskog zakonika iz 2011. godine, u 183 dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i svi dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana”

Photo: Pixabay

Rokovi za prijavu poreza na dohodak

Prijavu treba podnijeti prijavu najkasnije do kraja veljače. Ako ste bili na brodu, dužni ste podnijeti prijavu poreznoj upravi 8 dana nakon iskrcaja.

Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 84. Općeg poreznog zakona (NN 147/08), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka.

Ako ste obuhvaćeni posebnim postupkom, Porezna uprava će vam do 30. lipnja dostaviti rješenje ako utvrdi dug ili preplatu poreza. Ako smatrate da obračun nije korektan, imate pravo podnijeti prigovor do 1. kolovoza.

Photo: Pixabay

Procedura prijave

U prijavi pomorac je dužan priložiti obrazac DPOM koji će pomorcu na kućnu adresu dostaviti lučka kapetanija i obrazac EPOM.

– Obrazac DPOM je potvrda o broju dana u međunarodnoj plovidbi i ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave.

Potvrda se sastoji od broja dana koji se prenose iz prethodne godine, broja dana stvarne plovidbe, broja dana na liječenju, broja dana na stručnoj izobrazbi i broja dana koji se prenose u iduću godinu.

Slijedom izmjena i dopuna Pomorskog zakonika iz 2011. godine, u 183 dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i svi dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana.

– Obrazac EPOM je evidencija o primicima od nesamostalnog rada koji možete pronaći ovdje

– Obrazac DOH možete pronaći ovdje

Photo: Pixabay

Za manje od 183 dana na brodu, i do 50% više poreza!

Najprije ćete izračunati POREZNU OSNOVICU tj. iznos će vam država oporezivati (vidi EPOM – bruto plaća umanjena za pomorski dodatak i plaćene doprinose).

Na taj dohodak (koju ste izračunali u EPOM-u) se primjenjuje POREZNA STOPA od 24% ili 36%, ovisno o visini oporezivog dijela plaće.
Do 210,000 kn – 24%
Iznad 210,000 kn – 36%

Osim poreza koji plaćate državi, platit ćete PRIREZ POREZU NA DOHODAK. Lokalna samouprava propisuje stopu prireza, pa je zato u pojedinim mjestima drugačija stopa.
Na stranicama porezne uprave možete saznati kolika je STOPA PRIREZA za mjesto u kojem živite. Maksimalni prirez kojeg lokalna samouprava može obračunati je 15%.

D.G.

Pročitajte još i: Prihvaćen prijedlog Sindikata pomoraca: Neće se povećati osnovica za obračun doprinosa

Izvori: MPPI, Ministarstvo financija, Porezna uprava, eMariner, Crosma.hr