Zadarska županija dijeli koncesije: Četrnaest sidrišta, pet uzgajališta i dvije plaže

Foto: Wikimedia / Ilustracija

ZADAR – Od sidrišta Artina na Vrgadi preko Poforče na Ugljanu do sidrišta Slatinica na Olibu – Zadarska županija daje u koncesiju 14 sidrišta na području zadarskog arhipelaga. Koncesioniranje pomorskog dobra jedna je od točaka na dnevnom redu županijske skupštine.

Uz to, na dnevnom redu današnje županijske skupštine su i odluke o davanju koncesije za uzgoj bijele ribe i školjaka na 5 lokacija te dvije koncesije za korištenje plaža, donosi Radio Zadar.

Uz ostalo, javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta raspisuje se za sidrište Krijal na Premudi, Artinu na Vrgadi, Lanđin na Pašmanu, Zaklopicu na Pašmanu, Poforču na Ugljanu, Brgulje na Molatu, Vodenjak na Ižu, Sv. Ante na Silbi, Južni Porat na Silbi, Sv. Nikolu na Olibu, Lokvinu na Ravi, Slatinicu na Olibu te Mljake na Istu.

Ukoliko skupština odobri prijedloge, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet raspisat će javna nadmetanja za svaku pojedinačnu koncesiju na pomorskom dobru.

Radio Zadar