Međunarodna konferencija o svjetionicima: Promjene u IALA organizaciji

Photo: Jurica Gašpar

MARAKEŠ – Delegacija Republike Hrvatske predvođena državnom tajnicom za more Majom Markovčić Kostelac i pomoćnikom ministra kap. Sinišom Orlićem sudjelovala je u radu druge pripremne diplomatske Konferencije Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) u Marakešu, Maroko, 7 i 8. veljače 2018. godine koja je organizirana s ciljem promjene statusa organizacije iz nevladine u međuvladinu organizaciju.

Međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA djeluje kontinuirano od 1957. godine kao konzultativno tehničko udruženje zaduženo za razvoj sustava i sredstava sigurne i učinkovite pomorske plovidbe, pružajući podršku, smjernice i preporuke pomorskim administracijama i pomorskoj industriji diljem svijeta u postizanju najviših standarda sigurne plovidbe, zaštite ljudskih života na moru i zaštite morskog okoliša na globalnoj razini uz primjenu najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća u pomorstvu, kao i pružanju podrške kroz međunarodnu suradnju

Delegacija Republike Hrvatske aktivno je sudjelovala u radu druge pripremne Konferencije na kojoj je utvrđen prijedlog teksta Konvencije na kojoj će se temeljiti ustrojstvo Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA na principima međuvladine organizacije, po uzoru na srodne međunarodne organizacije poput Svjetske meteorološke organizacije, Međunarodne hidrografske organizacije i Međunarodne telekomunikacijske unije. Tekst Konvencije biti će usvojen na predstojećoj diplomatskoj konferenciji, te biti otvoren za ratifikaciju među zemljama članicama Ujedinjenih naroda.

Photo: Boris Bašić

Delegacija Republike Hrvatske istaknula je važnost organizacije u daljnjem pružanju podrške pomorskom sektoru u razvoju i unaprijeđenju sustava i usluga sigurne plovidbe i zaštite mora od onečišćenja, te postizanju veće sinergije, učinkovitosti i koordinacije s ostalim srodnim organizacijama, uključujući Međunarodnu pomorsku organizaciju, kroz implementaciju zajedničkih standarda u podizanju učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa i brodarstva.

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture punopravni je član i nacionalni predstavnik u ovoj značajnoj organizaciji od lipnja 2016. godine čime je učinjen dodatni  napredak u jačanju sposobnosti pri ostvarenju jednog od ključnih ciljeva Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a to je kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske kroz uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTS) u tehničkim i operativnim segmentima, te uspostavu sustava ranog otkrivanja i uklanjanja sigurnosnih rizika u pomorskom prometu kroz razvoj i primjenu novih tehnologija.

MPPI