KONCESIJSKI KAOS – Tko kome ili kako kome odgovara?

Otok Iž / Photo: Boris Kačan

ZADAR – Na petoj sjednici Skupštine Zadarske županije na dnevnom redu našlo se i koncesioniranje pomorskog dobra Zadarskog arhipelaga. Otoci kojima će se koncesionirati pomorska dobra su: Ist, Iž, Molat, Olib, Pašman, Premuda, Rava, Silba i Vrgada.

Odluke donesene na petoj sjednici Skupštine Zadarske županije su one o davanju koncesije za uzgoj bijele ribe i školjaka na pet lokacija u Zadarskoj županiji. Na dnevnom redu bile su i odluke o raspisivanju javnog prikupljanja ponuda za gospodarsko korištenje luka posebnih namjena. Radi se o 14 luka posebnih namjena koje se nalaze na ukupno devet otoka u Zadarskoj županij.

Tko donosi odluke o koncesijama na Zadarskom području?

Podsjetimo, odluke o davanju koncesija donose se temeljem javnog natječaja na razini županija RH, osim u posebnim slučajevima kada se iz određenog razloga ili na zahtjev, odluke daju na upravljanje lokalnoj samoupravi.

Odluke o davanju koncesijskih odobrenja donose se na razini lokalne samouprave temeljem zahtjeva zainteresiranih poduzetnika na manji broj godina.

Ako želimo živjeti u demokratskoj državi državne, regionalne i lokalne samouprave dužne su osigurati transparentnost i dostupnost informacija, dok smo mi kao zainteresirani građani dužni s razumijevanjem i interesom pratiti događanja, predlagati rješenja i uključivati se u donošenje odluka alatima koji su nam dostupni, pišu iz Pokreta otoka.

Podsjećaju kako je važno i da se na Zadarskom području oformi zainteresirana skupina koja će djelovati u interesima građana i otočana i na vrijeme obavještavati širu javnost o tome što se događa, kome se koncesije izdaju i na koji način.

Podsjetimo, Županija Splitsko-Dalmatinska je nakon afere ‘’Zlatni Rat” donijela pravilnik kojim se određuje da u odboru koje je zaduženo za dodjelu koncesija mora postojati stručna osoba iz civilnog društva u području upravljanja pomorskim dobrom. U Pokretu otoka se pitaju postoji li takva osoba i u odboru Zadarske županije za dodjelu koncesija?

Photo: Wikimedia/Jean Housen

Tko je odgovoran nagledati rad koncesionira?

Osim samog postupka davanja koncesije ili koncesijskog odobrenja, jako je važno pratiti način na koji koncesionar održava i upravlja koncesioniranim dobrom. Brine li koncesionar o očuvanju prirodnog staništa i sanira li redovito smeće koje vlasnici brodova ostavljaju za sobom?

Preuzimanjem ugovora, nažalost, malo je tko vodio računa o obvezama koncesionara, kao i o njegovom ponašanju na koncesioniranom dobru. Rezultiralo je to prošlogodišnjim kritikama i apelima građana diljem cijele obale i otoka, kojim se pokazalo da vlada opći kaos na plažama, sidrištima i u lukama te da svi redom krše ugovorne obveze – od onih koji bi upravljanje koncesioniranim područjem trebali nadzirati do onih koji su se o istome obvezali brinuti.

Hoće li sljedeće ljeto biti išta bolje?

Kaos i dalje vlada, koncesije se izdaju bez prevelike pažnje i nadzora javnosti, koncesionari se ponašaju kao zaštićene vrste. Splitsko dalmatinska županije trebala bi biti lider promjena ovakvog ponašanja te preuzimanja odgovornosti za upravljanje pomorskim dobrom. Hoće li je Zadarska i ostale županije slijediti, ostaje nam za vidjeti.

U nastavku pročitajte koja su to područja koja će se u budućnosti koncesionirati u predloženom trajanju od 10 godina.

14 koncesija luka od posebne namjene u svrhu gospodarskog korištenja

OTOK IST

1. Sidrište Mljake, polje A i B, otok Ist, Grad Zadar

Ukupna površina: 7550 m akvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Mljake, polje A i B, otok Ist, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17075 iz siječnja 2018. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK IŽ

2. Sidrište Knež, otok Iž, Grad Zadar

Ukupna površina: 7461 m akvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Knež, otok Iž, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17062 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

3. sidrište Vodenjak, polje A i B, otok Iž, Grad Zadar

Ukupna površina: 26890 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Vodenjak, polje A i B, otok Iž, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17061 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK MOLAT

4. sidrišta Brgulje, otok Molat, Grad Zadar

Ukupna površina: 75267 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Brgulje, otok Molat, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17063 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK OLIB

5. sidrište Sv. Nikola, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar

Ukupna površina: 5000 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Sv. Nikola, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar, broj T.D. IP- 51/17 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Denmar d.o.o., Zadar, po glavnom projektantu Željku Čirjaku, dipl. ing građ., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

6. sidrište Slatinica, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar

Ukupna površina: 4560 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Slatinica, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar, broj T.D. IP-50/17 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Denmar d.o.o., Zadar, po glavnom projektantu Željku Čirjaku, dipl. ing. građ., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

Photo: Boris Kačan

OTOK  PAŠMAN

7. sidrište Lanđin, otok Pašman, Općina Tkon

Ukupna površina: 49197 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Lanđin, otok Pašman, Općina Tkon, broj T.D.: A- 17047 iz studenoga 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

8. sidrište Zaklopica, otok Pašman, Općina Tkon

Ukupna površina: 8400 makvatorija, odnosno morskog prostora

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Zaklopica, otok Pašman, Općina Tkon, broj T.D.: A- 17046 iz listopada 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK  PREMUDA

9. sidrište Krijal, otok Premuda, Grad Zadar

Ukupna površina: 52325 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.)

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Krijal, otok Premuda, Grad Zadar, broj T.D.: A- 16057 iz lipnja 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

Photo: Igor Narandžić

OTOK  RAVA

10. sidrište Lokvina, otok Rava, Grad Zadar

Ukupna površina: 11870 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Lokvina, otok Rava, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17074 iz siječnja 2018. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK  SILBA

11. sidrište Sv. Ante, otok Silba, Grad Zadar

Ukupna površina: 21560 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Sv. Ante, otok Silba, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17059 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

12. sidrište Južni porat, otok Silba, Grad Zadar

Ukupna površina: 3200 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Južni porat, otok Silba, Grad Zadar, broj T.D.: A- 17060 iz prosinca 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK UGLJAN

13. sidrište Poforča, otok Ugljan, Općina Kali

Ukupna površina: 15450 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Poforča, otok Ugljan, Općina Kali, broj T.D.: A- 17044 iz studenoga 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

OTOK VRGADA

14. Sidrište Artina, otok Vrgada, Općina Pakoštane

Ukupna površina: 6450 makvatorija, odnosno morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja sljedećih djelatnosti:

 • pružanje usluge veza, priveza i odveza plovila,
 • usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba i sl.).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju i položaj u prostoru, označeni su na grafičkom dijelu Idejnog projekta – Sidrište Artina, otok Vrgada, Općina Pakoštane, broj T.D.: A- 17045 iz listopada 2017. godine, kojeg je izradilo trgovačko društvo Aces d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., koji čini sastavni dio Odluke i dokumentacije za nadmetanje.

Paula Bolfan, Pokret Otoka