LOV NA PLJAČKAŠE: Policija uhvatila još jednu talijansku ribaricu i odvukla je u Umag

Photo: Morski.hr

UMAG – Svjedočenja o viđenju talijanskih ribarica u hrvatskim teritorijalnim vodama česta pojava, pa stanovnike otoka i priobalja, a posebno profesionalne ribare koji rade legalno najviše veseli kad se pljačkaše našeg dijela Jadrana sprovodi pravdi. Zahvaljujući tehničkom sustavu za nadzor državne granice na moru, talijanska ribarica “Vega” je uočena kako ulazi u hrvatsko teritorijalno more. Za manje od sata policija ju je prisilno odvela u luku Umag.

Nema gdje ne love

Nije prošlo ni tjedan dana od kad je u vodama kod Visa uzapćena talijanska ribarica, a Morski.hr pisao je o tome i u listopadu kad su Talijani krivolovili kod Mljeta. I sami smo ih ulovili preko dostupnog alata Vesselfinder početkom kolovoza, u vodama oko Jabuke.

Dvadeset metara duga ribarica “Vega” uhvaćena kod Umaga registrirana je u talijanskom Chioggiji, a istarska policija o događaju kaže:

– Pozornost policije posebno je pojačana u vrijeme kada na moru vladaju loši vremenski uvjeti i kada prekršitelji smatraju da bi mogli proći neopaženo. Dovoljan broj policijskih plovila i tehnički sustavi kojima raspolažemo garancija su sigurnosti naše granice kao i vanjske granice Europske unije, i pokazatelj spremnosti na sve izazove u svim vremenskim uvjetima, kao i spremnost za preuzimanjem zahtjevnih schengenskih zadaća.

Photo: Youtube/Screenshot

Što je uzapćenje plovila?

Prema Pravilniku o primjeni mjera i sredstava prisile, zaustavljanju i pregledu sumnjivog plovila, uzapćenje plovila je mjera koja se poduzima kad postoji osnovana sumnja da je plovilo ili na njemu ukrcana osoba počinila kazneno djelo ili prekršaj. Odluku o uzapćenju zaustavljenog plovila donosi zapovjednik broda Obalne straže. Odluka o uzapćenju priopćava se zapovjedniku zaustavljenog plovila i o tome se sastavlja zapisnik. Plovilo zatečeno u vršenju protupravne radnje može se uzaptiti i prije pregleda isprava, odnosno plovila.

 Uzapćeno plovilo odvodi se u luku u kojoj se nalazi nadležno tijelo za provedbu postupka na jedan od sljedećih načina:

– izdavanjem zapovijedi zapovjedniku uzapćenog plovila da u određenu luku plovi pod pratnjom broda ili zrakoplova Obalne straže,

– prekrcajem tima za pregled na uzapćeno plovilo i odvođenjem u određenu luku.

Odluku o načinu odvođenja uzapćenog plovila donosi zapovjednik broda Obalne straže.

 U cilju zaštite života i zdravlja tima za pregled dok borave na zaustavljenom plovilu zapovjednik broda Obalne straže dužan je:

– neprekidno nadzirati rad tima za pregled na zaustavljenom plovilu,

– održavati stalnu vezu s timom za pregled za vrijeme pretrage ili odvođenja plovila u luku,

– poduzeti potrebne mjere za sprječavanje mogućnosti da prekrcano osoblje bude napadnuto, razoružano ili oteto.

D.G.